Sedan flera år tillbaka är jag med i Sveriges enda rikstäckande förening för samlare, Samlarförbundet Nordstjärnan. Nordstjärnan har  dessutom 24 lokala föreningar, där samlare träffas för att utbyta erfarenheter och ha trevliga träffar med likasinnade.

För endast 200 riksdaler kan också du bli medlem. Då ingår förutom det sociala kontaktnätet också medlemstidningen Samlarnytt. Samlarnytt kommer ut med 10 nummer per år, och innehåller alltid trevliga artiklar om allt som rör samlandet.

Förbundet har i dagsläget omkring 4.500 medlemmar, men tar tacksamt emot fler. 

Samlarförbundets motto talar för sig själv: Samla – Lära – Veta!

På konungadomet.unixploria.net använder vi kakor. Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du använder för att besöka oss. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod.   Jag vill veta mer!