Vårt mikrolands historia är mycket sammanflätad med våra grannländers historia. Vi delar gemensamma förfäder, språk, kulturer, traditioner och religioner.

Vi har påverkats av samma paradigmskiften genom årtusendena och är stolta över att dela den historien trots att Unixploria och våra omgivande länder ännu inte hade bildats då dessa rörelser formade vad som skulle komma att bli suveräna riken. Alla skiften genom historiens gång har dock gjort oss till vad vi är idag.

En ödmjuk förhistoria

De första tankarna om att skapa ett mikroland började redan på 1980-talet. Vår framtida konung stakade ut gränserna för ett land som skulle gå under namnet Imperium Universalis.

Ett politiskt parti bildades som fick flera röster i ett makronationella kommunvalet. Tanken var att skapa en nation inom en nation med demokratiska medel.

Att grunda ett land

Vårt politiska intresse blev ett viktigt steg för oss att delta i – och lära oss mer om – andra, närbesläktade frågor i statsbildning och allt som hör därtill.

Vi tillbringade månader med att fundera över hur vårt land borde vara; vilket kulturarv vi hade som gjorde oss annorlunda i förhållande till våra omgivande makroländer.

Självständighet

Efter mycken debatt beslutade konungen och hans kabinett att det var dags för att formellt tillkännage födelsen av Konungariket Unixploria.

En självständighetsförklaring undertecknades och ett nytt konungarike grundades. Detta viktiga tillfälle ägde rum den 8 augusti 2006 A.D.

På konungadomet.unixploria.net använder vi kakor. Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du använder för att besöka oss. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod.   Jag vill veta mer!