Konungadömet Unixploria är ett land som ligger inom Sveriges gränser; en nation inom en nation. Hela idén med att grunda ett land började dock först som en tankens lek.

I likhet med många andra mikronationalister ville vi undersöka hur man skulle kunna gå tillväga för att skapa ett eget land. Vi läste på och funderade över vilka egenheter vårt rike skulle ha. Statsskick, ekonomi och kultur stod i fokus under denna process. Efter denna inledande fas började vi sakta men säkert att bilda en statsapparat. Flagga, kulturell egenart, religiös tillhörighet och annat som hör till ett land tillkom i rask takt. 

 

Som nationsbyggare måste jag ibland fråga mig själv varför jag fortsätter att formge flaggor, skapa hymner och bilda regeringar. Det betyder inte att jag har avvisat mitt gamla land. Jag kunde inte ha grundat Unixploria om jag inte haft turen att bo i en del av världen där grundläggande frihet fortfarande härskar. Sverige kommer alltid att vara mitt hemland, ingenting kan någonsin förändra det. Jag har emellertid även skapat mitt eget rike, min egen sfär utan att någonsin ta till vapen eller ens höja min röst. De två konungarikena Sverige och Unixploria lever i ett tillstånd av lycklig samexistens.

 

På ett sätt bygger vi alla länder i syfte att göra saker bättre. Vi bygger riken som vi önskar skulle existera. Dessutom finns det ingen verklig skillnad förutom de rent kvantitativa mellan en makro- och en mikronation. Om vi ​​var 300 miljoner människor förenade under en flagga skulle vi säkert kunna göra anspråk på självständighet och bilda ett land, varför då inte göra det även om man bara är 10, 5 eller 1 person (er)?

 

Varför grunda ett eget land?

Från början har våra avsikter och belöningar varit inriktade på friheten att bygga en stat där vår familjs värderingar, traditioner och historia kunde komma till sin rätt. Vi kände inte att våra makroländer erbjöd detta fullt ut och beslutade oss därför för att utropa vår självständighet.

 

När det gäller kunglig härstamning kan man hävda att all världens kungliga familjer är kungliga eftersom någon bestämt sig för att göra dem till just det, kanske beroende på historiska omständigheter. (Jag kommer osökt att tänka på Sveriges nuvarande kungahus, Bernadotte.)

Vi är ett valrike. Vårt kungahus är i likhet med andra kungahus valda av vårt folk. Trontillträdet skedde under pompa och ståt, och monarkens roll är oerhört viktig för vårt rike. Ja, faktum är att regenten faktiskt är staten Unixploria. 

 

Konungariket Unixploria är också en vision, en dröm som inget jordiskt land ännu har uppnått. Vi är ödmjuka i rollen att vara ett rättesnöre i en värld som ibland saknar både inspiration och idéer. Precis som de valda kungarna och drottningarna i de uråldriga småkungariken som nu förlorats i historien, tror vi fortfarande att det som gör en stor kung eller drottning är en fråga om ett arv bestående av ära och etisk kompass som pekar på goda gärningar.

 

Montevideokonventionen

Ett mikroland kan söka stöd från olika konventioner, t.ex. Montevideo-konventionen. Den säger att man bör ha uppnått följande för att få kalla sig ett oberoende land:

 

1. en permanent befolkning

2. ett tydligt definierat territorium

3. en regering, samt

4. förmåga att ingå relationer med andra stater.

 

Vidare sägs i artikel 3 att “Ett lands politiska existens är beroende av erkännanden från andra oberoende stater.” (Montevideo-konventionen, 1933).

 

Enligt ovanstående kan vi med fog påstå att vi är en suverän nation.

 

Konungadömet Unixploria är drömmarnas rike

Mikronationalism är ett begrepp med många variationer och många olika uttryck. Vissa nationer vill strikt se ut som makroländer, medan andra grundar sina mikronationer av nyfikenhet eller som ett kreativt projekt. Unixploria är ett resultat av allt detta, men mer än någonting annat handlar denna nation om att hålla drömmar vid liv.

 

Jag har läst andras tankar kring hur många mikronationer det finns i världen.  900, 1000 eller till och med 10 000 mikronationer kan låta mycket, men finns det en verklig lista med alla “riktiga” mikronationer att tillgå? I ärlighetens namn, är allt detta inte bara en kreativ lek?

 

Måhända lägger somliga ner mer tid på sina mikronationella projekt än andra, men så vitt jag vet är alla mikronationalister härskare i icke-erkända länder. Min avsikt är inte att förlöjliga eller kränka någon, utan bara uttrycka det uppenbara. Jag älskar mikronationalism bl.a. av den anledningen att den erbjuder en mångfald av nya idéer till den globala byn.

 

Jag kan naturligtvis hävda att jag driver ett land precis som alla andra. Det skulle emellertid vara en överdrift från min sida, eftersom väldigt få utanför vår mikronationella sfär någonsin har hört talas om våra imperier, kungariken och republiker. Med det sagt är det inget fel med att bygga länder som du önskar existerade på riktigt, men att skapa en erkänd nation med allt det skulle föra med sig, skulle kräva mer än bara en hemsida och en flagga.

 

Jag tänker på Konungadömet Unixploria mer som ett projekt, ett rike utan verklig makt utanför vår nominella sfär. Vår omgivande makronation (Sverige) skulle kunna invadera oss närhelst de vill; vi skulle vara försvarslösa. De kan till och med ta delar av vårt land och göra det med stöd från sin lagstiftning. Jag kan hävda att de bryter mot Codex Unixploria, men det skulle inte hålla i någon domstol.

 

Så länge vi beter oss, betalar våra skatter (även kallat bistånd) och följer lagarna är vi dock fria att göra som vi vill. Det finns inte en enda mikronation i världen som kan göra anspråk på verklig suveränitet, för om någon makronation skulle betrakta dem som ett allvarligt hot skulle de snabbt se till att de visste sin plats.

 

Det finns många separatistiska rörelser i världen. Vissa bildar till och med riktiga nationer, men ingen av dem började genom att säga “vi är en mikronation”. Jag baktalar inte någon som vill slita sig loss från sitt makroland. Jag påpekar bara att om du vill grunda ett självständigt land, så bör du också förbereda dig på svåra utmaningar inom en inte alltför avlägsen framtid.

 

Kungliga hälsningar och välsignelser!

Leif I med hov

 

error: Content is protected !!