Stöder jag specifika sexuella minoriteter?

Nej, precis som om jag inte stöder svarta liv, vita liv och så vidare. Vi står bakom anständiga människor; det finns inget behov av att dela upp eller ägna särskild uppmärksamhet åt någon specifik grupp baserad på hudfärg eller sexualitet.

Vi som bor i Konungadömet Unixploria är dock medvetna om bristen på jämlikhet när det gäller minoritetsgrupper i den makronationella-och mikronationella världen. Vi gör i skrivande stund de sista justeringarna av vårt Toleransedikt för att tillgodose alla våra medborgares behov i syfte att minska ojämlikhet och intolerans.

På konungadomet.unixploria.net använder vi kakor. Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du använder för att besöka oss. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod.   Jag vill veta mer!