Denna nätdagbok syftar till att introducera nya tankar för en bredare läsekrets än det kungliga hovet och de politiska kabinetten.

De idéer som framförs här avhandlar allt från det till synes triviala till det nationellt seriösa. Idéer från alla grenar av det Unixplorianska riket kommer avhandlas här.

Gemensamt för alla tankar i denna nätdagbok är dock att de rör Unixploriansk framtid i någon form; från våra urgamla seder och traditioner till nya expeditioner i främmande länder. Allt samsas här i syfte att belysas och gå en rond i tankens brottningskamp för att senare införlivas alternativt återinföras i vårt konungarike.

Under våra färder på okända hav gör vi som vi alltid gjort. I god Unixploriansk anda samlar vi in artefakter, formar dem till våra egna och införlivar det som är gott i vårt rikes fatabur.

På konungadomet.unixploria.net använder vi kakor. Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du använder för att besöka oss. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod.   Jag vill veta mer!