curiousKärt barn har många namn. Kuriosakabinetten tillhör mina absoluta favoriter inom samlandets värld. Jag har tidigare skrivit om Sveriges eget bidrag (nåja, skåpet “hamnade” i Sverige, men skapades i Tyrolens Augsburg) till kuriosakabinetten värld, Augsburgska konstskåpet i Uppsala. Under 15-1600-talen fanns det gott om dylika skåp (och rum) för att visa upp sina samlingar. Skåpen skulle utgöra en slags mikrouniversum, där det udda, det kuriösa skulle visa på vidden av skapelsen.

Kabinettskåpen var ofta utsökt gjorda, med ornamentik och utförande utfört av de främsta hantverkarna och konstnärerna. Liknande skåp tillverkas än idag. De utgör moderna samlingsskåp med udda (ofta naturhistoriska föremål). För att få en inblick i denna fascinerande värld rekommenderar jag bloggen The Wonder Cabinet, som med fint bildmaterial visar samtida kuriosakabinett med tillhörande samlingar.

På konungadomet.unixploria.net använder vi kakor. Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du använder för att besöka oss. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod.   Jag vill veta mer!