amazonFör oss samlare är litteratur om vår passion en nödvändighet. Tyvärr är det svenska språkområdet alltför litet för att kunna publicera smalare titlar om olika samlarområden. Inte ens mer generella böcker tycks nå den svenska marknaden, annat än på undantagsfall.

Lyckligtvis är de flesta svenskar ganska duktiga på engelska. Det engelska språkområdet är utan tvekan störst vad gäller samlarlitteratur. En sökning på Amazon.com ger drygt 300.000 titlar om samlande! Nu skall man komma ihåg att det bara är en bråkdel av dessa böcker som finns att tillgå; många är sedan länge utgångna, andra handlar om områden som inte direkt rör samlandet. En uppskattning visar att ca 100-150 titlar/år ges ut om samlande, enbart på den amerikanska marknaden. Det finns alltså mycket att hämta!

På konungadomet.unixploria.net använder vi kakor. Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du använder för att besöka oss. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod.   Jag vill veta mer!