Det utmärkta teveprogrammet Babel hade under veckan ett inslag om den amerikanska författaren Jayne Anne Philips. Hon kombinerar sitt skrivande och undervisande med samlande av föremål. Föremålen beskriver hon som en slags portaler till kontexter. Med föremålens hjälp blir hon en del av en större helhet, som hjälper henne att nå nya insikter.

Sakerna hon samlat blir hjälpmedel i syfte att nå kunskap, men också genvägar till att bättre lära känna sig själv.

Personligen känner jag en mycket stor samhörighet med ett sådant synsätt. Precis så är det för mig själv också. Jag samlar i första hand för kunskap, men slutligen också för att de föremål jag väljer att samla på något sätt hjälper mig att finna mig själv…

På konungadomet.unixploria.net använder vi kakor. Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du använder för att besöka oss. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod.   Jag vill veta mer!