Att orera: tala, prata, orda, pladdra, babbla, bubbla, docera, skrodera, hålla låda, utbreda sig, predika, hålla tal.

Här får vår konung, Leif I, fritt utrymme att vädra sina tankar. Allt från kommentarer som rör världen i stort till såväl nationella spörsmål som funderingar av mer privat natur kommer att avhandlas här.

Uppfattat! Ta mig till till de konungsliga tankarna i skriftlig form!

error: Content is protected !!