Bibelns böcker

Som de flesta vet är Bibeln inte bara en bok, den är i själva verket ett biblioteket av böcker för andlig förkovran. Låt oss därför börja detta studium med att först klargöra hur böckerna tillkommit samt hur de hänger ihop inbördes.