Bokägarmärken som talar klarspråk

Vårt nationalbibliotek lever ibland sitt eget liv. Genom böckernas sidor talar forna generationer till oss; de ger oss sin syn på dåtid, samtid och framtid.

Den aktning vi har för böcker bidrar också till att vi ser med mycket dyster blick på de som misshandlar – eller än värre stjäl – böcker. Som ett led i att avskräcka missdådare har vi på försök tagit fram några avskräckande bokägarmärken.

Den första ut är denna smått morbida strof som både informerar och uppmanar eventuella missdådare.