Om särskiljande grupperingar

Stöder jag specifika sexuella minoriteter?

Nej, precis som om jag inte stöder svarta liv, vita liv och så vidare. Vi står bakom anständiga människor; det finns inget behov av att dela upp eller ägna särskild uppmärksamhet åt någon specifik grupp baserad på hudfärg eller sexualitet.

Vi som bor i Konungadömet Unixploria är dock medvetna om bristen på jämlikhet när det gäller minoritetsgrupper i den makronationella-och mikronationella världen. Vi gör i skrivande stund de sista justeringarna av vårt Toleransedikt för att tillgodose alla våra medborgares behov i syfte att minska ojämlikhet och intolerans.

Toleransediktet anno 2020

Nya reformer är på väg att klubbas igenom som i första hand påverkar rättigheterna för sexuella och religiösa minoriteter, spädbarn och barn, äldre, sjuka samt de rättigheter som djur och natur alltför länge saknat.

Toleransediktet anno 2020 kommer att ge utsatta grupper i vårt samhälle en röst, en möjlighet att göra sig hörda. Det är dags att göra en politisk verklighet av den tro och de idéer som vårt rike grundades på. Det är dags att dela med sig av kärleksbudskapet med alla som bor i vårt land.

På konungadomet.unixploria.net använder vi kakor. Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du använder för att besöka oss. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod.   Jag vill veta mer!