Vårt nationalbibliotek lever ibland sitt eget liv. Genom böckernas sidor talar forna generationer till oss; de ger oss sin syn på dåtid, samtid och framtid.

Den aktning vi har för böcker bidrar också till att vi ser med mycket dyster blick på de som misshandlar – eller än värre stjäl – böcker. Som ett led i att avskräcka missdådare har vi på försök tagit fram några avskräckande bokägarmärken.

Den första ut är denna smått morbida strof som både informerar och uppmanar eventuella missdådare.

På konungadomet.unixploria.net använder vi kakor. Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du använder för att besöka oss. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod.   Jag vill veta mer!