eggs

…brukar man äta till påsk, men det finns också de som samlar på fågelägg. Denna typ av samlande är förbjudet i de flesta länder, så också i Sverige. Det är dock inte förbjudet att äga en äggsamling, om man kan påvisa att den är äldre än de skyddslagar som gäller för respektive art.

Enligt en artikel på SVT daterad den 28 april, fann polisen i Sörmland  inte mindre än 3.000 ägg hemma hos en oolog (fågeläggsamlare). Detta är beklagligt, eftersom alla borde respektera de lagar som finns i syfte att upprätthålla biologisk mångfald. Även samlandet bör omfatta ett etiskt handlande som är försvarbart. Bra exempel på sådana regler har t.ex. Sveriges entomologiska förening, regler som med fördel kan appliceras på alla typer av naturaliesamlande.

Hur gick det då för nämnde oolog? Han var vid artikelns skrivande misstänkt för grovt artskyddsbrott. Förhoppningsvis nu också fälld.

På konungadomet.unixploria.net använder vi kakor. Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du använder för att besöka oss. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod.   Jag vill veta mer!