Det går knappast att samla 1 maj märken utan att förbise det tunga politiska arv dessa märken medför. Inte desto mindre är de av intresse också för personer med allmänt historiskt intresse. Årens politiska teman återfinns ofta på dessa märken. Några exempel på aktuella frågor för den svenska socialdemokratin under årens gång har t ex varit kravet på åtta timmars arbetsdag (1894 m fl), kampen för jämställdhet (1975) och bekämpandet av rasism (2000). 

Även om teman förekommer på första maj märken är det i huvudsak porträtt av kända politiker som pryder märkena. Att de olika vänsterpartierna – både inrikes och utrikes – har olika märken gör samlarfältet till något av en snårskog. För svenskt vidkommande finns det drygt hundra 1 maj märken att samla; det första svenska märket gavs ut 1894.

För alla med minsta intresse för politik och historia är dessa märken värda att samla på.

Läs mer:

På konungadomet.unixploria.net använder vi kakor. Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du använder för att besöka oss. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod.   Jag vill veta mer!