En regent orerar

Tankar om stora länders stora misstag, och annat som väcker konungens intresse.

Läs mer

Samlarlyckan

Vår intendent utforskar samlande i allmänhet, och Collectioseums värv i synnerhet.

Läs mer

Släktkrönikan

Släkten följa släktens gång; så också vår. Vi försöker bringa ordning och ge anfäder en röst.

Läs mer

Mot nya upptäckter!

Vår nyfikenhet och kreativa läggning leder oss ständigt in på outforskade områden där karta ofta saknas. Vi utforskar, lär oss, skissar och delger här nya projekt, nya områden att sjösätta i vårt rike.

Läs mer

Trons utforskare

Vi läser den heliga skrift med kritisk blick för att bringa klarhet i vår tro. Nedslag görs också i främmande religioner och kulturer för att få grepp om vårt ursprung och vår kulturella kontext.
Inte heller väjer vi för svåra frågor. Vi söker hellre svar i källan än leker tolkningens gissningslekar, även om all tro i slutändan bottnar i den tillförsikt som är en förutsättning för hela skapelsen.

Läs mer
error: Content is protected !!